MILJÖ OCH KVALITET
Syftet med AMK (arbetsmiljö, miljö och kvalitet), för oss på Svealands Schakt är att arbetet genomsyras av ett strukturerat och professionellt arbetssätt. Vi ställer höga krav på dokumentation vilket är till fördel för både våra beställare och oss. Ledningssystemet täcker in de viktigaste parametrarna: Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet.
Vi arbetar för god kvalité och miljö och att kunna värna om miljön har vi gått alla nödvändiga miljöutbildningar

Kunskap är viktigt! Därför går vi kontinuerligt på kurser och utbildningar såsom:

– EBR
– Arbete på väg
– Heta arbeten
Vi använder uteslutande MK1 Diesel som drivmedel till våra maskiner och för övrigt följer vi ABT Transports miljöpolicy.Grävningsarbete
Rådgivning Rådgivning infiltration och husgrund SENASTE PROJEKTEN
Vi utför för närvarande grävarbete i Norra och södra delen av Stockholm.
Dränering Grävningsarbete Infiltration Avlopp i Stockholm INDUSTRIELLA LÖSNINGAR
Vi utför arbete på och runt industrier eftersom våra maskiner har speciell framkomlighet
EXTREM NOGGRANNHET
Noggrannhet och skicklighet går som en röd tråd genom svealandsschakt
Lite om vad vi gör
grundläggning Dränering Källare Byte avlopp . schakt Byte infiltration Husgrunds arbete. Ombyggnad Grävningsarbeten. Markarbete
JOUR NUMMER 0703-355120
©copyrights @ 2017 svealandsschakt.com Vikkula Nordic AB 556950-5150. All Rights Reserved
Framställt av: Webbhotell & webdesign