Nöjdaste kunderna 10 år i rad. Mindre företag = mer fördelaktiga priser!

Vi är den kompletta markentreprenören för mindre och medelstora entreprenader.
Mark entreprenader och material leveranser är de vanligaste uppdragen.
Våra tjänster går att fås mot löpande räkning eller mot fast pris.
Vi använder en av marknadens bästa och smidigaste maskin, en Yanmar VIO75.
Svealands Schakt är ett litet men flexibelt entreprenadföretag som utför allt inom markarbete – från orörd mark till färdig entreprenad.
Grävning för husgrunder, avloppsanläggningar och hus dräneringar är några av våra specialiteter.
Vi vänder oss till alla som behöver hjälp med markarbeten såväl företag som privatpersoner i Mälardalsregionen med omnejd.
Vi alltid arbetar med ett stort personligt engagemang.
Vi skapar långsiktiga relationer till våra uppdragsgivare genom att hela tiden sträva efter den mest effektiva och bästa lösningen.
Vårt tankesätt präglas av att se svårigheter som möjligheter såsom dränering och grävarbeten i stockholm.
Vi kan erbjuda er tjänster av hög kvalité.
För oss är det viktigt att våra tjänster uppfyller de överenskommelser som finns mellan oss och kund.
Vår miljö och kvalitetsarbete bygger på att aktivt arbeta med ständiga förbättringar. För att vi ska lyckas med ett levande miljö och kvalitetsarbete måste varje medarbetare känna delaktighet och eget ansvar. Genom att införa ledningssystem har bolaget upprättat rutiner och underlag som gör det dagliga arbetet lättare att administrera. Det ger Dig som uppdragsgivare en trygghet och garanti att vi tar rätt betalt, vilket i långa loppet gör oss konkurrenskraftiga.
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!
infiltration grävningsarbete källare Klicka för att se fler foton avlopp stockholm Grävningsarbete
Gratis Rådgivning Rådgivning infiltration och husgrund SENASTE PROJEKTEN
Vi utför för närvarande grävarbete i Norra och södra delen av Stockholm.
Dränering Grävningsarbete Infiltration Avlopp i Stockholm INDUSTRIELLA LÖSNINGAR
Vi utför arbete på och runt industrier eftersom våra maskiner har speciell framkomlighet
EXTREM NOGGRANNHET
Noggrannhet och skicklighet går som en röd tråd genom svealandsschakt
Lite om vad vi gör
grundläggning Dränering Källare Byte avlopp . schakt Byte infiltration Husgrunds arbete. grundisolering Ombyggnad Grävningsarbeten. Markarbete
JOUR NUMMER 0703-355120
VI ÄR PROFFS
Vanliga sökfrågor:
Isolera källarvägg invändigt
Isolering källarvägg utsida
Isolera grund utvändigt
Isolera grund ovan mark
Dränera och isolera källare
Isolering källarvägg insida
Isolera källarvägg utifrån
Dränering hus pris
 Är du villa ägare? Förr eller senare måste du drenera och du kan få fukt och fuktskador
Kan jag få ROT avdrag?
tomtplanering
©copyrights @ 2017 svealandsschakt.com Vikkula Nordic AB 556950-5150. All Rights Reserved
Framställt av: Webbhotell & webdesign 1o1.se