ISOLERING
Svelands Shakt arbetar med isolering från Foamking, även känt från Sofias änglar och Äntligen hemma med Martin Timell.

foamking ABSvealands Schakts affärsidé är att utföra kostnadseffektiva komplexa markarbeten. Vi arbetar långsiktigt med våra kunder i vår arbetsområde där vi levererar projekt till rätt kvalité och i rätt tid. Vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande- och framtida medarbetare.
En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.
Grävningsarbete
Rådgivning Rådgivning infiltration och husgrund SENASTE PROJEKTEN
Vi utför för närvarande grävarbete i Norra och södra delen av Stockholm.
Dränering Grävningsarbete Infiltration Avlopp i Stockholm INDUSTRIELLA LÖSNINGAR
Vi utför arbete på och runt industrier eftersom våra maskiner har speciell framkomlighet
EXTREM NOGGRANNHET
Noggrannhet och skicklighet går som en röd tråd genom svealandsschakt
Lite om vad vi gör
grundläggning Dränering Källare Byte avlopp . schakt Byte infiltration Husgrunds arbete. Ombyggnad Grävningsarbeten. Markarbete
JOUR NUMMER 0703-355120
©copyrights @ 2017 svealandsschakt.com Vikkula Nordic AB 556950-5150. All Rights Reserved
Framställt av: Webbhotell & webdesign